ספר לימוד הנשמה בעברית

בסיס תאורטי – מעבר על כלל ההרצאות והסרטונים חובה