הרכבה והכנה לפעולה aeomed vg 70

הפעלה בסיסית aeomed vg 70

דגשים להנשמת חולה קורונה aeomed vg 70