/10

המרכז הרפואי לגליל : בהצלחה !

מצטערים הזמן נגמר


שאלות הלומדה

ריענון ידע לאחיות בנושא הטיפול בחולה קורונה מורכב אפריל 2020

 

לפני התחלת המבחן יש למלא את הפרטים הבאים :כל השדות חובה .
יש להקליד ת''ז ללא אפסים וללא מקף לדוגמא - 40956628

1 / 10

מהי הצורה הנפוצה ביותר להידבק בווירוס הקורונה?

2 / 10

כמה ימים לאחר החשיפה לוירוס הקורונה יופיעו הסמפטומים הראשונים?

3 / 10

מהי התלונה המרכזית של המטופלים שנדבקו?

4 / 10

נכון או לא נכון
ARDS הינה מחלת ראות חימצונית רסטרקטיבית ?

 

5 / 10

נכון / לא נכון
COPD הינה מחלת ראות איורורית חסימתית ?

6 / 10

נכון / לא נכון
במחלות ברקמת הריאה ישנה לרוב בעיה בשחרור co2 ?

7 / 10

נכון / לא נכון
במחלות ראה חסימתיות הביטוי יהיה לרוב חמצת נשימתית?

8 / 10

מהו מקבץ הפעולות ( Bundle of care) שיש לבצעו בכל משמרת על מנת למנוע VAP
(Ventilated associate pneumoni) ?

9 / 10

מהו מקבץ הפעולות ( Bundle of care) שיש לבצעו בכל משמרת על מנת למנוע  CLABSI🙁(Central line blood stream inf ?

10 / 10

כמה אנשי טיפול אמורים להשתתף בהשכבת המטופל על הבטן ?

התוצאה שלך היא

0%

האם השאלון היה קל ונח  ?